Urechea inimii

Creierul are o manieră specifică, imperioasă, poruncitoare, de a impune lumii, disciplină şi ordine, precum şi o anumită structură; de a compartimenta, stabilind diviziuni şi categorii; de a născoci planuri şi strategii. În multe privinţe, trebuie să le mulţumim creierelor pentru supravieţuirea pe această planetă. Cu toate acestea, după cum reiese atât de limpede, în aceste vremuri, avem, totodată, nevoie de înţelepciunea inimilor, dacă ne dorim să dăinuim în chip fericit. Atunci când ascultăm din inimă, grila logică a creierului tinde să-şi îndulcească unghiurile, să-şi piardă contururile, să se risipească, fapt care ne permite să percepem interconexiunea, dincolo de diviziunile şi categoriile pe care le utilizam, pentru a ne organiza lumea. Începem să înţelegem că, după cum inima susţine creierul, tot astfel această interconexiune stă la baza a toate cele ce sunt.


Mulţi oameni sunt de acord că aceasta este cea mai însemnată lucrare pe care o putem săvârşi, în aceste vremuri, la acest punct din istoria omenirii; şi putem recurge la diverse practici. Pentru început, aşază-te alături de un prieten şi roagă-l să-ţi vorbească despre viaţa sa, la ora actuală! Timp de 10 minute sau chiar mai mult, încearcă doar să-l asculţi, fără a-i răspunde, a-i oferi sugestii sau a-ţi frământa mintea, în căutarea soluţiei optime! În schimb, inspiră adânc, în inimă şi în abdomen, doar ascultând şi lăsându-te în voia simţirii, fără a gândi, a raţiona! Atunci când procedezi astfel, s-ar putea să descoperi că este mult mai greu să oferi sfaturi şi, pe de altă parte, mult mai uşor să te identifici cu simţămintele ce transpar din ceea ce îţi împărtăşeşte prietenul tău. De asemenea, s-ar putea să constaţi că prietenul tău se deschide tot mai mult faţă de tine, pătrunde în străfundurile sufletului său şi simte să a fost auzit cu adevărat. În cazul în care te cuprinde un val de căldură şi compasiune, de parcă ţi-ai vedea prietenul, pentru prima dată, într-o nouă lumină, cu ochii limpeziţi, atunci vei fi ştiind că ai dezăgăzuit puterea imensă inerentă actului sacru de a asculta cu inima.

 

(din Madisyn Taylor)